Ivanoski.Tech - Сметководство

Веб девелопмент / 2021-2021

Проблем

Креирање на едноставен кориснички интерфејс за купување на веб хостинг услуги и конфигуирање на истите. Автоматско менување на хостинг пакети и нивно одржуивање без потреба за асистенција од техничка служба. 

Целосна автоматизација на процесот за плаќање и промена на веке постоечките пакети од корисниците. Лесно и едноставно менаџирање со исите. Достапност во секое време и со геолокација во Македонија.

Безбедноста и изолација на серверски ресурси и кориснички информации, на ново изградена и оптимизирана инфраструктура претежно за WordPress решенија.

КЛИЕНТ:

Ivanoski.Tech

РЕШЕНИЕ:

Php, Laravel

ЛИНК ОД ПРОЕКТОТ:
ITechSmetkovodstvo02
ITechSmetkovodstvo03