ConsMovement

Веб девелопмент / 2016-2017

Проблем

Потреба од веб решение за развој на веб страница која може да остане функционална додека е под висок проток на трафик. Истата да биде респонзивна за таблети и мобилни телефони. 

Брзината на лоадирање на веке споменатата веб страница да изнесува помалце од 2 секунди за оптимален ROI (повраток на инвестиција) преку прикажување на рекламен материјал.

Да може корисникот да додава и менува новости на веб страницата по потреба и истиот процес да биде едноставен за користење.

КЛИЕНТ:

Името е задржано

РЕШЕНИЕ:

WordPress со CDN и load balancer

ЛИНК ОД ПРОЕКТОТ:

consmovement.com (неактивен)

Решение

За овој проект е избран wordpress софтверот за развивање на веб страница поради неговата едноставност за креирање на соджина, кој е еден од главните услови за веќе споменатиот проект.

Искоресен е CDN (content delivery network) преку Cloudflare кој ни овозможи да намалиме оповареност на серверот и подобро функционирање на истиот.

Со помош на load balancing имавме оптимално искористување на два идентични сервери кој работеа на Linux со целосен LAMP stack на софтвер односно Linux, Apache, MySql, Php.

Со самата имплементација на load balancing, поммогната од Cloudflare CDN, страницата успеа да остане функционална и под 2 секунди лоадирање.

Краен продукт

Конечниот продукт беше веб страница изработена во WordPress технологија која истата беше приспособена за моќноста на серверите и кодот од темплејтите за истата беше сосема преуреден.

Самата автоматизација за така наречениот ефект на огледало за серверите да во било кој одреден момент прикажуваат иста содржина беше од исклучива важност во овој проект.

Со веќе постигнатите резултати од одличната оптимизација, архитектура позади таа веб страница искуството кое го добив од овој проект е од исклучива важност и истото до ден денска го негувам.

ConsMovement_POC_WayBackMachine
ConsMovement_POC_02_WayBackMachine