Субвенции - Министерство за економиија

Веб девелопмент / 2021-

Проблем

Креирање на едноставен кориснички интерфејс за објаување и аплицирање на дадени субвенции. Приказ на архивирани субвенции и менаџирање со истите.

КЛИЕНТ:

Министерство за економиија

РЕШЕНИЕ:

Angular (client view), C# (server side)

ЛИНК ОД ПРОЕКТОТ:
Subvencii
SubvenciiDashboard