Геоинформатика & M-NAV

Софтвер девелопмент / 2018 – 2019

Проблем

Потреба од софтвер кој ќе работи на Windows оперативен систем истиот ќе биде компатабилен со Windows 7 и 8. Податоците да бидат валидирани во случај да се настанати промени и корупција на истите. Нивна заштита и безбедност при складирање.

Да работи со веќе пре-дефинирани формати на датотеки и да користи повеќе видови на валидација за истите во потреба од побарување.

Клиент:

Геоинформатика, M-Nav

Решение:

Десктоп софтвер, .NET инфраструктура (C# програмски јазик)

Линк од проектот:

/

Решение

Според условот, софтверот да биде компатабилен со Windows 7 и 8 се одбра .NET framework. Софтверот беше изработен преку Visual Studio и истиот беше искодиран со помош на C# програмскиот јазик.

Валидацијата на податоците беше извршена со различните CRC алогиртам кој помага да пронајдеме неправилности во податоците и истите доколку е возможно да бидат променети.

Заштитата и безбедноста беше од огромна важност за самиот проект. Беа имплементирани алгоритми за енкрипција на податоците и истите беа подоцна по потреба декриптирани и валидирани.

Искористен е AES-256 bit (напреден стандард за криптирање) кој е доста користен во индустријата и истиот е безбеден за чување на информации од сензитивен карактер.

Краен продукт

M-Nav_POC_01
M-Nav_POC_02
M-Nav_POC_03
M-Nav_POC_04